ISI POMPASI

Isı Pompası nedir ?
Isı pompası, farklı ortamlar arasında enerji transferi yapan makinedir.

ISI POMPALARININ VERİMİ, COP OLARAK ADLANDIRILIR
COP ( Cpefficient Of Performance = Performans Katsayısı) Termodinamikte kullanılan ifade olmakla birlikte, ısı pompasının tükettiği güç ile ürettiği ısı enerjisi arasındaki ilişkiyi gösterir. Örneğin, COP değeri dört olan bir ısı pompası, tükettiği bir birim enerji karşılığında dört birim ısı enerjisi sağlar.  Daha yüksek COP değeri daha az enerji tüketimi anlamına gelir. 

ECOTEQ VE ECOCYLE ISI POMPALARININ COP DEĞERLERİ DÖRDÜN ÜZERİNDEDİR.

HAVADAN SUYA ECOTEQ VE ECOCYCLE Isı Pompaları, evinizi ısıtı soğuturken, 60 C’ye kadar kullanım sıcak suya sağlayabilir.

Bilindiği üzere, bir ısı pompası ısıyı bir ortamdan diğer bir ortama taşımak için az miktarda enerji kullanılır. ‘Havadan Suya’ Isı Pompaları, kış günlerinde dışarıdaki havadan ısı enerjisi  çeker ve kullanım alanını ısıtır. Bütün ECOTEQ VE ECOCYCLE Isı Pompalarının çalışma döngüsü (cycle), ters çevrilebilir. Bu şekilde, kullanım alanındaki ısıyı dış ortama aktararak, soğutma işlemini de gerçekleştirebilir.

Ecocyle 13
Ecocyle 13
Detay
Ecocycle 39
Ecocycle 39
Detay
Ecocycle 26
Ecocycle 26
Detay
Ecocycle 46
Ecocycle 46
Detay
Ecocycle S-12
Ecocycle S-12
Detay
Ecocycle S16
Ecocycle S16
Detay
Ecocycle SZ-12
Ecocycle SZ-12
Detay
Ecocycle SZ-16
Ecocycle SZ-16
Detay
Ecocyle MW-5
Ecocyle MW-5
Detay
Ecocyle MW-7
Ecocyle MW-7
Detay
Ecocyle MW-9
Ecocyle MW-9
Detay
Ecocyle MW-12
Ecocyle MW-12
Detay